ظریف: جامعه جهانی برای نجات برجام باید اقدامات اقتصادی ملموس را افزایش دهد


وزیر امور خارجه ایران در پایان سفر به کشورهای آسیایی در پیامی در توئیتر تاکید کرد که جامعه جهانی برای نجات برنامه جامع اقدام مشترک باید اقدامات اقتصادی ملموس را افزایش دهد.