داستانی عجیب از نجات هیتلر توسط سرباز بریتانیایی / ماجرایی که دو بعد منفی و مثبت دارد


سال ها پیش یک سرباز بریتانیایی در اقدامی انسانی جان یک سرباز زخمی آلمانی را نجات داد و او را نکشت. این اقدام برای همیشه در تاریخ به عنوان یک اقدام مثبت انسانی و یک اقدام منفی و خونبار جنگی ثبت شد.